Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
363B?D? PRZYJACIELEM ZIEMI

Ogoszenie kulturalne
2008-05-09

Obchody Dnia Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie stay si ju tradycj. Celem tej co roku przeprowadzanej w miesicu kwietniu akcji jest promowanie wrd dzieci i modziey postaw i zachowa przyjaznych rodowisku.

W tym roku dyrektor szkoy, mgr Jerzy Grzdziel, ktry jest rwnie nauczycielem przyrody, i ktremu sprawy rodowiska s szczeglnie bliskie, powici tegorocznym obchodom Dnia Ziemi dwa dni: 21 i 22 kwietnia 2008. Zainaugurowane zostay zorganizowaniem akcji „Sprztanie wiata” pod hasem „Ziemia bez mieci”. Wszyscy uczniowie poczwszy od klasy pierwszej wzwy , zaopatrzeni w odpowiedni sprzt , wyruszyli z samego rana sprzta okolice Bodzechowa. Kada grupa uczniw pod opiek wychowawcy sprztaa swj rejon.

Najmodsze dzieci sprztay najbliej terenu szkoy, natomiast starsze miay wyznaczone dalsze rejony. Dzieci bardzo staray si aby w ich miejscu zamieszkania byo czyciej, przyjemniej zdrowiej. Takie wiosenne porzdki sprzyjaj uksztatowaniu w uczniach odpowiedzialnoci za stan otaczajcej je przyrody a rwnie maj dobry wpyw na ludzi dorosych mieszkajcych w okolicy.

Nastpnego dnia, 22 kwietnia, przy wsppracy pana P. Maja, leniczego z Przyborowa dzieci z PSP Bodzechw spdziy dzie w naturalnym rodowisku lenym. O godzinie 8.00 uczniowie wyjechali spod szkoy autokarami na zorganizowany piknik. Pani od przyrody, mgr Z. Dunalewicz i dwie nauczycielki angielskiego (p. D. Zikowska i p. M. Szyszko) z racji tego, e pierwszy raz obchodzono to wito w anglojzycznym kraju - Stanach Zjednoczonych, przygotoway z klas Vb i Va monta sowno- muzyczny. Tego typu wystp na onie natury by nowym i ciekawym dowiadczeniem dla dzieci, zarwno dla aktorw jak i widzw. W lesie pojawiy si smerfy, Gargamel ze swoim kotem Klakierem, rzeczka, ryby, ktre piknie odegray swoje role. Cao przedstawienia koordynowaa Olga Rolak z klasy V b. Piosenki pieway dziewczynki z chru szkolnego, chopcy z klasy VI i dziewczynki z klas modszych (III b i II b).

Po wystpie wszyscy uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych przez wychowawcw grach i zabawach, spacerowali po lesie w poszukiwaniu wiosny, odpoczywali pord kwitncych drzew. Najbardziej oczekiwanym momentem byo ognisko i przygotowany posiek – kiebaski i kaszanka z grilla, gorca zupa. Po zabawach w lesie dzieciom dopisyway apetyty. Mimo nienajlepszej w tym dniu pogody dzieci bawiy si znakomicie obchodzc wito „ycia i pikna ziemi”.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny